GENERAL ZONE chce řešit i konkrétní projekty pro jednotlivé obce, města a kraje na Ukrajině a pomoct jim se vyvarovat stejným nebo podobným chybám jaké jsme udělali v ČR v průběhu 90. let minulého století. Tehdy si pod přímým dohledem státu a místních samospráv „rozebrali“ zahraniční investoři veškeré bohatství ČR – voda, plyn, odpady, průmysl, telekomunikace apod. Dneska po více než 20 letech je všechno nepostradatelné pro běžný život občanů v ČR dražší mnohdy až v řádech desetinásobků, a to jenom proto, že ti zahraniční investoři tehdy získali dominantní postavení v daném odvětví v jednotlivých lokalitách a můžou si tak neúměrně navyšovat své zisky a rozhodovat o nich jak se jim zachce. Tehdy v ČR bohužel nebyl nikdo jako dneska GENERAL ZONE, kdo by nám pomohl a poradil jak s tím pracovat a čemu se vyvarovat, aby to bylo pro občany ČR maximálně efektivní a ekonomicky nejzajímavější. V dnešní době je ovšem těch možností jak naložit s tímto „bohatstvím“ jednotlivých samosprávních celků více, ale je dost složité se v tomto směru orientovat a najít pak opravdu to nejlepší řešení.

V současné době GENERAL ZONE úzce spolupracuje na základě smlouvy o spolupráci s krajským městem Chmelnickij, kterému pomáhá zajistit komplexní řešení odpadového hospodářství a rovněž nalézt družební město v ČR. Ve stejném rozsahu úzce spolupracujeme i s okresním městem Dunaivtsi a chystáme v nejbližší době navázat spolupráci i s dalšími městy v Chmelnické oblasti.

GENERAL ZONE nabízí jednotlivým samosprávním celkům pomoc při řešení jejich potřeb ve všech oblastech samosprávy, jako např. odpadové hospodářství, doprava, realizace informačních portálů, zpracování kompletních dat obyvatelstva, vytvoření jednotlivých databází, jejich ochrana, využití a vzájemné propojení, výstavba a rekonstrukce dopravních a inženýrských staveb, vybudování a rekonstrukce veřejného osvětlení, výstavba a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti, včetně jejich revitalizace a komplexního řešení jejich tepelné náročnosti, výstavba sociálního bydlení a v mnoha dalších oblastech.

Společnost GENERAL ZONE je schopna na základě zjištěných potřeb jednotlivých samosprávních celků nastavit postupy a vypracovat detailní studie a projekty k jednotlivým realizacím. Jedná se přece vždycky o důležitý a ne úplně jednoduchý krok, který si zaslouží více pozornosti a taky co nejvíce relevantních informací a případných zkušeností s řešením právě dané problematiky v EU či ve světě.

Spolupracujeme s řadou různých odborníků v jednotlivých oborech, s nezávislými experty, vysokými školami, státními úřady, ministerstvy, evropskými i českými neziskovými organizacemi a instituty a v neposlední řadě i se specializovanými firmami v daných oborech. Výsledky všech jednání vždy důkladně zpracováváme, analyzujeme a posuzujeme právě s ohledem na potřeby a možnosti jednotlivých samosprávních celků. Na základě těchto výstupů pak vybereme vždy tu opravdu ekologicky, efektivně a především ekonomicky tu nejlepší variantu komplexního řešení dané problematiky, kdy jednotlivé samosprávní celky a jejich občané budou samotným investorem:

 • pravidelný příjem do rozpočtu města – veškeré výnosy zůstanou městu
 • možnost dalších investic do rozvoje města z výnosů
 • možnost rozhodování o poplatkové politice – nezatěžování občanů zvyšováním poplatků
 • přizpůsobování řešení dané problematiky potřebám města a jeho okolí

 

GENERAL ZONE je schopné zajistit komplexní řešení potřeb jednotlivých samosprávních celků:

 • zajištění nezávislého posouzení a analýzy navržené varianty – nezávislé expertizy a posudky
 • přípravu tendrů a výběrových řízení,
 • výběr firem naplňující konkrétní projekty,
 • zajištění financování až do výše 90 % celkové ceny projektu, v závislosti na typu projektu, včetně pojištění – EGAP nebo mezinárodní konsorcium,
 • pojištění projektů,
 • zajištění dotací z EU – min. 35 % - možnost následného využití na další programy rozvoje města
 • výběr a doporučení nezávislého zpracovatele studie proveditelnosti – nutné pro realizaci komplexního řešení dané problematiky a rovněž pro případné získání dotací z EU – max. do 5 % z celkové ceny projektu – možnost proplacení z dotací z EU
 • zajištění doplňkových offsetových programů – příliv zahraničních investorů, vznik průmyslových zón, zón volného obchodu, zajištění zaměstnanosti občanů města, další příjmy do rozpočtu města
 • zajištění efektivního provozu, včetně podpory a zaučení obsluhy jednotlivých technologií – dle případné dohody se zástupci města a za předem dohodnutých a pro město výhodných podmínek
 • zajištění koordinace a podpory v průběhu celé realizace projektu řešení dané problematiky

 

Praha

Na Veselí 825/3
Praha 4 - Nusle  
  +420 222 981 972
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.